cielesny


cielesny
cielesny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'związany z ciałem; fizyczny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Cielesna kara. Cielesne kształty. Powłoka cielesna. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'związany z erotyzmem, seksem; zmysłowy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Cielesne żądze, uciechy. Grzech cielesny. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • cielesny — 1. «dotyczący ciała; fizyczny» Kara cielesna. Cierpienie cielesne. Nietykalność cielesna. Piękność cielesna. 2. «związany z pociągiem płciowym; zmysłowy» Żądza, pożądliwość, miłość cielesna. ∆ Stosunek cielesny «stosunek płciowy» …   Słownik języka polskiego

  • cieleśnie — przysłów. od cielesny a) w zn. 1: Ukarać dziecko cieleśnie. Cierpieć cieleśnie. b) w zn. 2: Oddać się komuś, należeć do kogoś cieleśnie …   Słownik języka polskiego

  • fizyczny — fizycznyni 1. «dotyczący fizyki, zjawisk, którymi zajmuje się fizyka» Ciało, środowisko fizyczne. Gabinet fizyczny. Cechy, prawa, wielkości fizyczne. Laboratoria, narzędzia fizyczne. ∆ Chemia fizyczna «nauka zajmująca się badaniem zależności… …   Słownik języka polskiego

  • materialny — materialnyni 1. «dotyczący materii, będący materią, dający się poznać zmysłami; cielesny, fizyczny» Ciało materialne. Postać, rzecz materialna. Świat materialny. 2. «odnoszący się do dóbr ekonomicznych; majątkowy, finansowy, pieniężny» Stan… …   Słownik języka polskiego

  • organizm — m IV, D. u, Ms. organizmzmie; lm M. y «twór roślinny lub zwierzęcy, którego poszczególne części i struktury tworzą zharmonizowaną pod względem funkcjonalnym całość, wykazującą wszelkie cechy życia (przemiany materii, zdolności wzrostu, rozwoju i… …   Słownik języka polskiego

  • somatyczny — biol. «dotyczący ciała; cielesny, fizyczny» Cechy somatyczne. Budowa somatyczna. Schorzenia somatyczne. Badanie somatyczne. ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • fizyczny — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, fizycznyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odnoszący się do zjawisk, którymi zajmuje się fizyka; dotyczący fizyki; fizykalny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Właściwości, cechy fizyczne.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • materialny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, materialnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający związek z materią, dający się poznać zmysłami; cielesny, fizyczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Świat materialny. Ciała materialne.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • organizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. organizmzmie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} istota żywa; twór roślinny lub zwierzęcy, postrzegany jako struktura tkanek, narządów itp. o określonych funkcjach, zdolna do… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • somatyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, biol. {{/stl 8}}{{stl 7}} odnoszący się do ciała, dotyczący ciała; cielesny, fizyczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Budowa somatyczna. Badanie somatyczne. <gr.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień